Find us on Facebook

ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL FÍSICO DE PERSONAS

Matching exercise

Match the items on the right with the items on the left.
alto/a
delgado/a
guapo/a
joven
moreno/a