Find us on Facebook

MEDIOS DE TRANSPORTE (ESPAÑA-LATINOAMÉRICA)

Matching exercise

Match the items on the right with the items on the left.
el autobús (E)
el coche (E)
el billete (E)
el conductor (E)
conducir (E)
el aparcamiento (E)