Exercices, verbes et plus.

Mardi 30 mai 2023
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercices A1:
1

Débutant (A1/A2): EL CORREO ELECTRÓNICO (E_MAIL)

exercice de combinaison

Choisissez la bonne réponse à chaque question !

1) dirección electrónica
2) barra
3) arroba
4) guión
5) mensaje electrónico
6) punto