Exercices, verbes et plus.

Samedi 18 mai 2024
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercices A1:
1

Débutant (A1/A2): EL CORREO ELECTRÓNICO (E_MAIL)

exercice de combinaison

Choisissez la bonne réponse à chaque question !

1) punto
2) mensaje electrónico
3) dirección electrónica
4) barra
5) arroba
6) guión