Exercices, verbes et plus.

Dimanche 4 décembre 2022
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercices A1:
1

Débutant (A1/A2): EL CORREO ELECTRÓNICO (E_MAIL)

exercice de combinaison

Choisissez la bonne réponse à chaque question !

1) arroba
2) punto
3) guión
4) dirección electrónica
5) mensaje electrónico
6) barra