Exercices, verbes et plus.

Jeudi 7 décembre 2023
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercices A1:
1

Débutant (A1/A2): EL CORREO ELECTRÓNICO (E_MAIL)

exercice de combinaison

Choisissez la bonne réponse à chaque question !

1) barra
2) mensaje electrónico
3) arroba
4) punto
5) guión
6) dirección electrónica