TODO-CLARO.COM

Apprenez l'espagnol gratuitement !

Le mercredi 25 janvier 2022

Exercices A1: 1 2 3 4

A1: MEDIOS DE TRANSPORTE (1)

combiner des éléments

Combinez les éléments!

el barco
la moto
el autobús
el avión
el coche | el carro
el coche | el carro
el autobús
el avión
el barco
la moto


Cours d'espagnol en ligne!