Exercices, verbes et plus.

Mercredi 30 novembre 2022
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercices A1:
1 2 3 4

Débutant (A1/A2): MEDIOS DE TRANSPORTE (1)

exercice de combinaison

Combinez les éléments !

el avión
el autobús
el barco
la moto
el coche | el carro
el avión
el coche | el carro
el autobús
el barco
la moto