TODO-CLARO.COM

Apprenez l'espagnol gratuitement !

Mercredi 6 juillet 2022

Exercices A1: 1 2 3 4

A1: MEDIOS DE TRANSPORTE (1)

combiner des éléments

Combinez les éléments!

el avión
el autobús
el barco
el coche | el carro
la moto
el coche | el carro
el avión
el autobús
la moto
el barco


Cours d'espagnol en ligne!