TODO-CLARO.COM

Apprenez l'espagnol gratuitement !

Le vendredi 27 janvier 2022

Exercices A1: 1 2

A1: EN EL RESTAURANTE (1)

combiner des éléments

Combinez les éléments!

la cuchara
el tenedor
la botella
el cuchillo
el plato
el cuchillo
el plato
la botella
la cuchara
el tenedor


Cours d'espagnol en ligne!