Exercices, verbes et plus.

Samedi 13 juillet 2024
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercices A1:
1 2 3 4 5 6 7 8

Débutant (A1/A2): NACIONALIDADES

exercice de combinaison

Choisissez la bonne réponse à chaque question !

1) Rusia
2) Serbia
3) Yugoslavia
4) Croacia
5) Kosovo
6) Rumania
7) Turquía
8) Suecia
9) Suiza
10) Sicilia