Exercices, verbes et plus.

Lundi 15 avril 2024
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercices A1:
1 2 3 4 5 6 7 8

Débutant (A1/A2): NACIONALIDADES

exercice de combinaison

Choisissez la bonne réponse à chaque question !

1) Rusia
2) Serbia
3) Suecia
4) Suiza
5) Rumania
6) Turquía
7) Kosovo
8) Sicilia
9) Yugoslavia
10) Croacia