Exercices, verbes et plus.

Jeudi 30 mars 2023
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercices A1:
1 2 3 4 5 6 7 8

Débutant (A1/A2): NACIONALIDADES

exercice de combinaison

Choisissez la bonne réponse à chaque question !

1) Sicilia
2) Turquía
3) Rumania
4) Kosovo
5) Serbia
6) Rusia
7) Yugoslavia
8) Croacia
9) Suiza
10) Suecia