Exercices, verbes et plus.

Samedi 30 septembre 2023
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercices A1:
1 2 3 4 5 6 7 8

Débutant (A1/A2): NACIONALIDADES

exercice de combinaison

Choisissez la bonne réponse à chaque question !

1) Suecia
2) Serbia
3) Rusia
4) Rumania
5) Croacia
6) Sicilia
7) Suiza
8) Kosovo
9) Yugoslavia
10) Turquía