Exercices, verbes et plus.

Samedi 26 novembre 2022
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercices A1:
1 2 3 4 5 6 7 8

Débutant (A1/A2): NACIONALIDADES

exercice de combinaison

Choisissez la bonne réponse à chaque question !

1) Suiza
2) Rusia
3) Suecia
4) Sicilia
5) Kosovo
6) Yugoslavia
7) Croacia
8) Serbia
9) Rumania
10) Turquía