TODO-CLARO.COM

Learn and practice Spanish for free!

Thursday, August 5, 2021


Exercises C2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C2: SINÓNIMOS (ESPAÑOL AMERICANO VS. ESPAÑOL EUROPEO)

matching exercise

Match the items!

apartamento/departamento
altoparlante
cuarto
carro
manejar
coche
conducir
piso
altavoz
habitación
Online Spanish lessons!