TODO-CLARO.COM

Learn and practice Spanish for free!

Friday, October 15, 2021

Exercises C2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C2: SINÓNIMOS (ESPAÑOL AMERICANO VS. ESPAÑOL EUROPEO)

matching exercise

Match the items!

altavoz
coche
habitación
piso
conducir
cuarto
apartamento/departamento
altoparlante
carro
manejar


Online Spanish lessons!