Exercises, verbs and more.

Monday, September 26, 2022
Deutsch English Español Português Français Italiano
Exercises A1:
1 2

Beginners (A1/A2): EN LA COCINA (1)

matching exercise

Match the items!

la nevera | la refrigeradora
la silla
el microondas
la mesa
la cocina eléctrica | la estufa
la cocina eléctrica | la estufa
la mesa
la nevera | la refrigeradora
la silla
el microondas