Exercises, verbs and more.

Wednesday, October 4, 2023
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises B1:
1 2 3

Intermediate (B1/B2): EN LA OFICINA DE CORREOS / ABREVIATURAS (1)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) P.D.
2) D.
3) Sra.
4) Sr.
5) Dña.