Exercises, verbs and more.

Sunday, March 3, 2024
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises B1:
1 2 3

Intermediate (B1/B2): EN LA OFICINA DE CORREOS / ABREVIATURAS (2)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) C/
2)
3) Avda.
4) Plza.
5)
6) CP