Exercises, verbs and more.

Tuesday, July 23, 2024
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises B1:
1 2 3

Intermediate (B1/B2): EN LA OFICINA DE CORREOS / ABREVIATURAS (2)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) Plza.
2) CP
3)
4) Avda.
5) C/
6)