Exercises, verbs and more.

Sunday, November 27, 2022
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises B1:
1 2 3

Intermediate (B1/B2): EN LA OFICINA DE CORREOS / ABREVIATURAS (2)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) CP
2)
3)
4) C/
5) Plza.
6) Avda.