Exercises, verbs and more.

Wednesday, March 22, 2023
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises B1:
1 2 3

Intermediate (B1/B2): EN LA OFICINA DE CORREOS / ABREVIATURAS (2)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) Plza.
2)
3) C/
4) Avda.
5) CP
6)