Exercises, verbs and more.

Saturday, September 30, 2023
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises B1:
1 2 3

Intermediate (B1/B2): EN LA OFICINA DE CORREOS / ABREVIATURAS (2)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1)
2) C/
3) Avda.
4) CP
5) Plza.
6)