Exercises, verbs and more.

Wednesday, November 30, 2022
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises B1:
1

Intermediate (B1/B2): MEDIOS DE TRANSPORTE (ESPAÑA-LATINOAMÉRICA)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) el aparcamiento (E)
2) el coche (E)
3) el billete (E)
4) conducir (E)
5) el conductor (E)
6) el autobús (E)