Exercises, verbs and more.

Thursday, June 20, 2024
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises B1:
1

Intermediate (B1/B2): MEDIOS DE TRANSPORTE (ESPAÑA-LATINOAMÉRICA)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) el aparcamiento (E)
2) el autobús (E)
3) conducir (E)
4) el conductor (E)
5) el billete (E)
6) el coche (E)