Exercises, verbs and more.

Monday, September 26, 2022
Deutsch English Español Português Français Italiano
Exercises B1:
1

Intermediate (B1/B2): EN EL AEROPUERTO EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) el billete (E)
2) facturar el equipaje (E)
3) el carnet de identidad (E)
4) la reserva (E)
5) coger un taxi (E)