Exercises, verbs and more.

Tuesday, September 26, 2023
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises B1:
1

Intermediate (B1/B2): EN EL AEROPUERTO EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) el billete (E)
2) el carnet de identidad (E)
3) la reserva (E)
4) coger un taxi (E)
5) facturar el equipaje (E)