Exercises, verbs and more.

Sunday, December 4, 2022
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises A1:
1 2

Beginners (A1/A2): ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL CARÁCTER

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) trabajador/a
2) independiente
3) inteligente
4) callado/a
5) simpático/a
6) alegre
7) optimista