Exercises, verbs and more.

Sunday, May 19, 2024
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises A1:
1 2

Beginners (A1/A2): ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL CARÁCTER

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) trabajador/a
2) callado/a
3) simpático/a
4) alegre
5) independiente
6) inteligente
7) optimista