Exercises, verbs and more.

Saturday, April 1, 2023
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises A1:
1 2

Beginners (A1/A2): ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL CARÁCTER

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) optimista
2) callado/a
3) independiente
4) inteligente
5) trabajador/a
6) alegre
7) simpático/a