TODO-CLARO.COM

Learn and practice Spanish for free!

Thursday, January 27, 2022

Exercises A1: 1 2

A1: ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL FÍSICO DE PERSONAS

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) guapo/a
2) moreno/a
3) joven
4) delgado/a
5) alto/a


Online Spanish lessons!