Exercises, verbs and more.

Thursday, December 8, 2022
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises A1:
1 2

Beginners (A1/A2): ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL FÍSICO DE PERSONAS

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) delgado/a
2) moreno/a
3) guapo/a
4) alto/a
5) joven