Exercises, verbs and more.

Saturday, July 13, 2024
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises A1:
1 2

Beginners (A1/A2): ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL FÍSICO DE PERSONAS

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) guapo/a
2) moreno/a
3) joven
4) delgado/a
5) alto/a