TODO-CLARO.COM

Learn and practice Spanish for free!

Thursday, July 7, 2022

Exercises A1: 1 2

A1: ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL FÍSICO DE PERSONAS

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) alto/a
2) delgado/a
3) joven
4) moreno/a
5) guapo/a


Online Spanish lessons!