Exercises, verbs and more.

Wednesday, October 4, 2023
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises A1:
1 2

Beginners (A1/A2): ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL FÍSICO DE PERSONAS

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) moreno/a
2) alto/a
3) guapo/a
4) joven
5) delgado/a