TODO-CLARO.COM

Learn and practice Spanish for free!

Friday, September 17, 2021

Exercises A1: 1 2

A1: ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL FÍSICO DE PERSONAS

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) delgado/a
2) alto/a
3) moreno/a
4) guapo/a
5) joven


Online Spanish lessons!