Exercises, verbs and more.

Sunday, December 4, 2022
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises A1:
1 2

Beginners (A1/A2): ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL FÍSICO DE PERSONAS

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) alto/a
2) guapo/a
3) delgado/a
4) moreno/a
5) joven