B1: MEDIOS DE TRANSPORTE (ESPAÑA-LATINOAMÉRICA)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

el aparcamiento (E)
el billete (E)
el coche (E)
el conductor (E)
conducir (E)
el autobús (E)

Google Ads: