Exercises, verbs and more.

Tuesday, September 26, 2023
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises C1:
1 2

Advanced (C1/C2): NÚMEROS ORDINALES (de treinta a un millón)

multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

Números ordinales de treinta a un millón:

1) 40°/ª:
2) 100,000°/ª:
3) 10,000°/ª:
4) 90°/ª:
5) 200°/ª:
6) 400°/ª:
7) 500°/ª:
8) 600°/ª:
9) 300°/ª:
10) 60°/ª:
11) 30°/ª:
12) 70°/ª:
13) 800°/ª:
14) 50°/ª:
15) 80°/ª:
16) 1,000°/ª:
17) 1,000,000°/ª:
18) 900°/ª:
19) 700°/ª:
20) 100°/ª: