Exercises, verbs and more.

Thursday, June 20, 2024
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises C1:
1 2 3 4 5

Advanced (C1/C2): SUSTANTIVOS IRREGULARES SEGÚN EL GÉNERO (MASCULINO O FEMENINO)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

SUSTANTIVOS IRREGULARES SEGÚN EL GÉNERO (MASCULINO O FEMENINO)

1) duque
2) emperador
3) alcalde
4) gallo
5) actor