TODO-CLARO.COM

Learn and practice Spanish for free!

Thursday, July 7, 2022

Exercises A1: 1 2 3 4

A1: LA PRESENTACIÓN (3)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) ¡Hola! ¿Cómo estás?
2) Hola, me llamo Elena.
3) Mira, te presento a Diego.
4) Hola, buenos días.
5) Muchas gracias.


Online Spanish lessons!