Exercises, verbs and more.

Thursday, December 8, 2022
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises A2:
1 2

Beginners (A1/A2): EN EL AEROPUERTO (2)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) Poner el equipaje de mano
2) Pasar
3) Recoger
4) Aterrizar
5) El avión
6) Las azafatas