Exercises, verbs and more.

Thursday, December 7, 2023
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises A2:
1 2

Beginners (A1/A2): EN EL AEROPUERTO (2)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

1) Las azafatas
2) El avión
3) Poner el equipaje de mano
4) Pasar
5) Recoger
6) Aterrizar