Exercises, verbs and more.

Wednesday, August 10, 2022
Deutsch English Español Português Français
Exercises A2:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Beginners (A1/A2): LOS ANIMALES (14) - animales marinos

matching exercise

Match the items!

el cangrejo
la medusa
el león marino
la estrella de mar
el pingüino
la medusa
el cangrejo
la estrella de mar
el león marino
el pingüino