Exercises, verbs and more.

Thursday, December 8, 2022
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises A1:
1 2 3 4 5 6

Beginners (A1/A2): FORMULARIO (2)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

En la recepción de la escuela de lenguas
COMPLETAR EL FORMULARIO CON LOS ELEMENTOS ADECUADOS:

1) Móvil/celular:
2) Apellido:
3) Edad:
4) Nacionalidad:
5) Nombre:
6) Correo electrónico:
7) Profesión: