Exercises, verbs and more.

Tuesday, May 30, 2023
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises A1:
1 2 3 4 5 6

Beginners (A1/A2): FORMULARIO (4)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

En la recepción de un hotel
COMPLETAR EL FORMULARIO CON LOS ELEMENTOS ADECUADOS:

1) Profesión:
2) Apellido:
3) Correo electrónico:
4) Nacionalidad:
5) Edad:
6) Nombre:
7) Móvil/celular: