Exercises, verbs and more.

Monday, February 26, 2024
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises A1:
1 2 3 4 5 6

Beginners (A1/A2): FORMULARIO (4)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

En la recepción de un hotel
COMPLETAR EL FORMULARIO CON LOS ELEMENTOS ADECUADOS:

1) Móvil/celular:
2) Edad:
3) Correo electrónico:
4) Profesión:
5) Nombre:
6) Apellido:
7) Nacionalidad: