Exercises, verbs and more.

Thursday, June 20, 2024
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises A1:
1 2 3 4 5 6

Beginners (A1/A2): FORMULARIO (4)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

En la recepción de un hotel
COMPLETAR EL FORMULARIO CON LOS ELEMENTOS ADECUADOS:

1) Edad:
2) Apellido:
3) Nacionalidad:
4) Móvil/celular:
5) Correo electrónico:
6) Profesión:
7) Nombre: