Exercises, verbs and more.

Thursday, December 8, 2022
Deutsch English Español Français Português Italiano
Exercises A1:
1 2 3 4 5 6

Beginners (A1/A2): FORMULARIO (4)

matching exercise

Choose the correct answer for each question.

En la recepción de un hotel
COMPLETAR EL FORMULARIO CON LOS ELEMENTOS ADECUADOS:

1) Correo electrónico:
2) Edad:
3) Apellido:
4) Nombre:
5) Nacionalidad:
6) Móvil/celular:
7) Profesión: